У оквиру овог курса бавићемо  се музичко-стилским одликама разних периода и њиховим представницима.