У оквиру ове области, курса, сазнаћемо више о различитим музичким делима кроз кратке лекције, примере за слушање музике и цртане радове. Кроз кратке задатке и радове провераваћемо ваше знање.