У оквиру ове области, курса, сазнаћемо више о различитим музичким делима кроз кратке лекције, примере за слушање музике и цртане радове. Кроз кратке задатке и радове провераваћемо ваше знање.Такође ће ваши цртани радови везани за тему курса бити вредновани из предмета  ликовна култура.